Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Europeiska revisionsrättens pris för forskning om offentlig revision

Europeiska revisionsrättens logotyp.

Europeiska revisionsrätten (ECA) efterlyser tävlingsbidrag till pris för forskning om revision inom offentlig sektor.

Med priset för forskning om revision inom den offentliga sektorn vill ECA ge incitament till och erkännande för forskning som rör offentlig revision. Denna, den femte upplagan av ECA:s pris, delas ut till minne av Jan O. Karlsson (1939–2016), tidigare ledamot av och ordförande för ECA, som under sin tid på ECA bidrog stort till att modernisera institutionen.

ECA:s pris 2018 kan tilldelas europeiska akademiker och forskare som har publicerat fackgranskade artiklar eller uppsatser eller skriftliga avhandlingar baserade på teoretiska eller empiriska studier av revision i den offentliga sektorn, särskilt i EU-sammanhang. Sista ansökningsdatum är den 15 juni 2018.

Läs mer

Om priset och ansökningsförfarandet på ECA:s webbplats

Uppdaterad: 16 april 2018

Kontakta

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan.

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection