Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionens medarbetare i internationellt forum för revisionsstandarder

Riksrevisionens medarbetare Alexandra Popovic får förlängt förordnande i Forum för INTOSAI Professional Pronouncements (FIPP). Hon är sedan 2015 ledamot i forumet.

Riksrevisor Stefan Lundgren.

– En revision av hög kvalitet är en nyckel till en välfungerande förvaltning. FIPP har en nyckelroll i att se till att de globala standarderna för revision är av hög kvalitet för att på så sätt kunna bidra god revision i INTOSAI:s 193 medlemsländer samt på EU-nivå. Det är mycket hedrande för Riksrevisionen att Alexandra Popovic får förnyat förtroende att delta i detta viktiga arbete, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Alexandra Popovic, portätt.

– Jag är mycket glad att ha fått förnyat förtroende att arbeta med denna viktiga uppgift åt INTOSAI. Arbetet i FIPP är inne i en intensiv fas då en ny plan för utveckling av standarder ska tas fram och genomföras, säger Alexandra Popovic

INTOSAI arbetar med att ta fram internationellt accepterade standarder för revision inom den offentliga sektorn. Detta arbete sker inom såväl finansiell revision och effektivitetsrevision som regelefterlevnadsrevision. Riksrevisionen deltar aktivt i standardutvecklingen för finansiell revision och effektivitetsrevision och tillämpar dessa standarder. Genom att revisionsmyndigheter i olika länder använder samma standarder främjas kvaliteten och jämförbarheten i arbetet. Dessutom underlättar de gemensamma standarderna samarbete i granskning av gemensamma problem.

Läs mer om INTOSAI och om internationell samverkan

Uppdaterad: 29 maj 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?