Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Afghanistans flagga.

Afghanistan

Riksrevisionen samarbetar med Afghanistans revisionsmyndighet, Supreme Audit Office of Afghanistan (SAOA). Den långsiktiga målsättningen är att SAOA ska arbeta i enlighet med internationella revisionsstandarder.

Samarbetet har som övergripande mål att bistå SAOA i ambitionen att bedriva revision i enlighet med internationella standarder. SAOA har uttryckt önskemål om stöd inte bara avseende den faktiska revisionen, utan också till hur man kan stärka organisationen runt den. Samarbetet inkluderar därför även insatser som riktar sig till hur man bygger upp kvalitetssäkringssystem, verksamhetsstöd och ledarskapskapacitet. Syftet är att genom ett mer genomgripande institutionellt stöd stärka förutsättningarna för kvalitet i revisionen och dess rapporter.

SAOA:s oberoende är garanterat i en särskild revisionslag från 2012, där även riksrevisorns oberoende ställning garanteras. Riksrevisorns mandat sträcker sig över 6 år. SAOA har ett brett och starkt mandat. Myndigheten ska granska all verksamhet på central och lokal nivå som har offentlig finansiering, samt har rätt att självständigt planera, välja inriktning och genomföra sin revision samt att få ta del av den information och dokumentation som granskningsobjekten har.

SAOA har ett mer begränsat finansiellt och administrativt oberoende. I dessa delar är man fortfarande underordnad statstjänstemannalagen som innebär att befattningar, tjänstetillsättning och lönesättning delvis ligger utanför SAOA:s egen kontroll.

Säkerhetsläget medger inte besök i Afghanistan. Samarbetet med SAOA kommer därför till stor del att bygga på nya arbetsformer. Utbildningar och workshops kommer att genomföras i tredje land och mellanliggande coachningstillfällen att ske via Skype eller liknande. Samarbetet kommer att kräva kontinuerlig uppföljning på distans.

Uppdaterad: 30 augusti 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?