Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype
Kenyas flagga

Kenya

Riksrevisionen har sedan 2011 ett samarbete med den nationella revisionsmyndigheten i Kenya, Office of the Auditor General (OAG). Samarbetsavtalet löpte ut 2017 och vi diskuterar för närvarande förutsättningarna för en ny samarbetsperiod.

OAG har brett mandat att granska offentliga medel i Kenya. Landet har nyligen genomgått en stor decentraliseringsreform och OAG håller för närvarande på att, tillsammans med övriga förvaltningen, anpassa sig till att granska de nyetablerade regionerna.

Den senaste samarbetsperioden (2015–2017) har vi haft fokus på att stödja utvecklingen av myndighetens effektivitetsrevision och kvalitetssystem – för framför allt den finansiella revisionen. OAG har ett relativt starkt mandat men betydande utmaningar när det gäller förutsättningarna för att uppfylla mandatet och få genomslag för sin granskning. Vi har därför också arbetat med relationen till externa intressenter, som till exempel parlamentet och massmedia. Vi har också arbetat med att utveckla kvaliteten i rapporterna utifrån ett användarperspektiv.

En utvärdering 2017 fann att Riksrevisionen bidragit till att stärka OAG:s kvalitetssäkringssystem och kvalitetskontroll inom särskilt finansiell revision, färdigheter inom effektivitetsrevision och kommunikation med externa intressenter, inklusive parlamentet.

Vi kommer under 2018 att gemensamt bestämma om vi ska ingå ett samarbetsavtal för en ny period.

Uppdaterad: 07 mars 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Flerval