Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype
Tanzanias flagga

Tanzania

Riksrevisionen har ett samarbete med den nationella revisionsmyndigheten i Tanzania – National Audit Office of Tanzania (NAOT). Det startade 2004 och har genomgått flera faser. Det övergripande syftet är att stödja en uthållig utveckling av myndighetens revisionskapacitet och förmåga att uppfylla sin konstitutionella roll. Projektperioden pågår till och med 2020.

Sedan 2017 samarbetar Riksrevisionen med NAOT i en ny projektperiod. Samarbetet spänner över många områden, bland annat effektivitetsrevision, kvalitetssäkring och -kontroll inom granskningsverksamheten, planering, uppföljning och utvärdering, administration och HR samt kommunikation och IT. NAOT har ett särskilt uppdrag att hantera brottsmisstankar inom revisionen (så kallad forensic audit) och att samarbeta med rättsvårdande myndigheter, inom vilket Riksrevisionen erbjuder stöd för kapacitetsutveckling.

NAOT är en relativt sett stark institution, med uppdrag att granska alla offentliga medel men har en stor utmaning när det gäller att få tillräckligt med resurser för att uppfylla sitt mandat. 2008 stärktes NAOT ytterligare då revisionslagen reviderades till att stämma bättre överens med Limadeklarationen, som antagits som en portalstandard för nationella revisionsmyndigheter av INTOSAI.

De inledande faserna av samarbetet fokuserade på att införa en riskbaserad finansiell revision av landets myndigheter och att etablera effektivitetsrevision av statlig/offentlig verksamhet. Riksrevisionen har samarbetat med NAOT inom såväl finansiell som effektivitetsrevision och ledningsfrågor. Enligt den senaste utvärdering som gjordes av projektet 2017 har Riksrevisionens samarbete bidragit till att utveckla såväl revisionsgrenarna som den övergripande kvalitetssäkringen.

I december år 2015 fick NAOT en ny riksrevisor, som efterfrågade fortsatt stöd vad gäller att utveckla både granskningsverksamheten och ledningen av myndigheten. Ett fortsatt samarbete formaliserades 2017.

Uppdaterad: 07 mars 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?