Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Ugandas flagga

Uganda

Riksrevisionen har ett samarbete med den nationella revisionsmyndigheten i Uganda – Office of the Auditor General (OAG). Det inleddes 2013 och syftar till att utveckla myndigheten till att bli en modern revisionsmyndighet som arbetar i enlighet med internationella standarder. Vårt nuvarande samarbetsavtal sträcker sig till och med 2020.

 OAG är en relativt sett stor organisation med ett brett mandat att granska offentliga medel i Uganda och rapportera sina iakttagelser till parlamentet. En viktig utgångspunkt för Riksrevisionens stöd till OAG är att det ska bidra till att OAG:s rapportering får ett ökat genomslag i det ugandiska parlamentet. Samarbetet grundar sig på OAG:s egen strategiska plan och områden där man ser behov av stöd i sin utveckling.

Samarbetet har fokus på myndighetens kvalitetssäkringssystem, både för revisionen och för myndigheten i stort. Ett annat viktigt område i samarbetet är effektivitetsrevisionen där vi bidrar med både metodstöd och mer granskningsnära utveckling. Under 2018 kommer vi fokusera på att utveckla den metodologiska färdigheten inom både kvantitativa och kvalitativa metoder. OAG håller en relativt hög nivå inom effektivitetsrevision och vi undersöker även möjligheterna att knyta akademiska kontakter till universitet i Uganda.

Ett tredje samarbetsområde rör frågor om ledning av en nationell revisionsmyndighet och stöd för att utveckla relationerna med landets parlament. Vi arbetar till exempel med kommunikations- och kompentensförsörjningsfrågor.

Samarbetet utvärderades 2017 och kom fram till att OAG med Riksrevisionens hjälp utvecklat sin kapacitet att följa internationella standarder inom såväl finansiell som effektivitetsrevision. Effektiviteten i revisionsprocessen har stärkts och kommunikationen med externa intressenter har förbättrats. OAG skriver bättre och mer läsarvänliga rapporter och har ett större ägarskap i sina förändringsprocesser.

Uppdaterad: 07 mars 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?