Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Publicering av granskningen om säkerheten i viktiga samhällsfunktioner

Torsdag 15 mars publiceras Riksrevisionens granskningsrapport om säkerheten i viktiga samhällsfunktioner.

Bakgrund

Exempel på samhällsviktiga funktioner är energi-, livsmedels och läkemedelsförsörjning, transporter och finansiella tjänster. De aktörer som driver verksamhet inom dessa områden har blivit allt fler och är både offentliga och privata. Staten och det offentliga i övrigt har ett övergripande ansvar för de samhällsviktiga funktionerna, men systemet bygger på att alla aktörer i samhället bidrar till att de fungerar. Detta förutsätter ett aktivt ansvarstagande från statens sida när det gäller de grundläggande förutsättningarna, till exempel styrning och fördelning av ansvar.

Syfte

Granskningen kommer att vara inriktad mot två medborgarnära funktioner med stor betydelse för människors liv och hälsa: livsmedels- och läkemedelsförsörjningen. Syftet är att undersöka om det finns tydliga förutsättningar för robusta samhällsfunktioner på dessa områden. Granskningen kommer bland annat att fokusera på regeringens styrning och ansvariga myndigheters insatser.

Uppdaterad: 09 mars 2018

Kontakta

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan.

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection