Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Publicering av granskningsrapporten om Sveriges införande av europeiskt signalsystem för järnvägstrafik

Torsdag 23 augusti kl. 8:00 publiceras Riksrevisionens granskningsrapport om Sveriges införande av europeiskt signalsystem för järnvägstrafik.

Bakgrund

Signalsystemet är en viktig del av järnvägen som bidrar till trafiksäkerhet och högt utnyttjande av spårkapacitet. I dag används olika signalsystem inom Europa. Europeiska kommissionen tog de första stegen mot att utveckla ett gemensamt signalsystem på 1990-talet. Resultatet blev ERTMS (European Rail Traffic Management System), som ska införas av EU:s samtliga medlemsländer med syfte att underlätta gränsöverskridande trafik och att effektivisera trafikledningen.

ERTMS ska införas successivt på det svenska järnvägsnätet fram till 2035, till en beräknad kostnad på 30,2 miljarder kronor. Systemet har hittills införts på några pilotbanor i Sverige (Botniabanan, Ådalsbanan, Västerdalsbanan och Haparandabanan).

De första åren med ERTMS-drift på pilotbanorna har präglats av många fel och störningar, med försenade tåg som följd. När systemet ska införas i större skala på högt trafikerade banor kan sådana barnsjukdomar få stora konsekvenser för resenärer och kostnader för samhället.

Dessutom finns det oklarheter angående vilka nyttor som ERTMS kan tänkas medföra, och förväntningarna på till exempel ökad kapacitet har på senare tid tonats ner, eller helt räknats bort. Trafikverket tog fram samhällsekonomiska kalkyler för ERTMS både 2013 och 2017, och dessa skiljer sig åt väsentligt vad gäller beräkningar av förväntade nyttor.

Syfte

Syftet är att bedöma effektiviteten i planeringen och införandet av ERTMS i Sverige. Granskningen ska bland annat undersöka om Trafikverket har hushållit med sina resurser och undvikit onödiga kostnader, och om den svenska strategin för införandet av ERTMS är underbyggd och utformad på ett effektivt sätt.

Uppdaterad: 29 juni 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection