Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Publicering av granskningsrapporten om statsbidraget till kommuner för ett ökat bostadsbyggande

Tisdag 18 juni kl. 8:00 publiceras Riksrevisionens granskningsrapport om statsbidraget till kommuner för ett ökat bostadsbyggande.

Bakgrund

Trots de senaste årens relativt höga bostadsbyggande uppger 243 av Sveriges 290 kommuner att de har ett underskott på bostäder. Hårdast drabbar bostadsbristen grupper som står längst från bostadsmarknaden, till exempel unga, äldre och nyanlända.

I juni 2016 införde regeringen ett nytt statsbidrag för att stimulera bostadsbyggandet. En del av statsbidraget, som kommit att kallas byggbonusen eller kommunbonusen, är särskilt avsett att öka bostadsbyggandet i kommuner som tar emot nyanlända invandrare.

Under 2016–2017 var anslaget cirka 1,8 miljarder kronor per år.

Bostadspolitiska stöd har prövats ett antal gånger tidigare, och flera utvärderingar som gjorts har visat på svårigheter att bedöma effekterna av stöden. Riksdagens civilutskott har efterfrågat en bättre uppföljning av de bostadspolitiska stöd som har införts de senaste åren.

Syfte

Granskningen ska undersöka om statsbidraget till kommuner är ändamålsenligt utformat för att stimulera ett ökat bostadsbyggande och för att ge kommunerna förutsättningar att bidra till de bostadspolitiska målen på ett effektivt sätt.

Uppdaterad: 05 juni 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?