Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Publicering av granskningsrapporten om effektivitet och produktivitet för lärosäten i ett nordiskt perspektiv

Torsdag 20 juni kl. 8:00 publiceras Riksrevisionens granskningsrapport om effektivitet och produktivitet för lärosäten i ett nordiskt perspektiv.

Bakgrund

Riksrevisionen gjorde år 2011 en jämförande studie av effektivitet och produktivitet vid svenska universitet och högskolor. Den granskningen gav värdefull kunskap om resursanvändningen vid de olika lärosätena, men sa inget om hur de står sig i jämförelse med universitet och högskolor i andra länder. Riksrevisionen genomför därför nu i samarbete med revisionsmyndigheter i Danmark, Finland, Island och Norge en studie av effektivitet och produktivitet vid lärosäten i de nordiska länderna.

Syfte

Granskningen kommer att mäta effektiviteten och produktiviteten vid nordiska universitet och högskolor. Med fokus på svenska förhållanden kommer resultaten att analyseras för att kartlägga vilka variationer som kan kopplas till styrning och vad som hänger ihop med skillnader mellan länderna. Syftet är att få ökad kännedom om effektiviteten vid de svenska lärosätena, och därmed ökade förutsättningar för bättre resursanvändning. Granskningen ska även bidra till förbättrade kunskaper om hur högre utbildning i Sverige lämpligast bör organiseras för att uppnå en hög effektivitet.

Uppdaterad: 11 juni 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?