Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Publicering av granskningsrapporten om säkerhetsarbetet vid kärnteknisk verksamhet

Torsdag 7 november kl. 8:00 publiceras Riksrevisionens granskningsrapport om säkerhetsarbetet vid kärnteknisk verksamhet.

Bakgrund

En kärnteknisk olycka kan få allvarliga konsekvenser för samhället, både på kort och lång sikt. Dessa konsekvenser består i såväl negativa hälsoeffekter som påverkan på miljö och ekonomi, samtidigt som ett utsläpp av radioaktiva ämnen kan leda till oro i samhället. Det finns indikationer på brister i beredskapen för att hantera en kärnteknisk olycka, samt i delar av arbetet med att förebygga att en sådan inträffar. Den försämrade tillgången till kritisk kompetens och det försämrade omvärldsläget utgör utmaningar som myndigheterna behöver förhålla sig till.

Syfte

Granskningen ska undersöka om regeringens och ansvariga myndigheters arbete med säkerheten i anslutning till kärnteknisk verksamhet är tillfredsställande. Granskningen avser såväl arbetet med att säkerställa att allvarliga kärntekniska olyckor inte inträffar som beredskapen för att hantera sådana händelser om de ändå skulle inträffa.

Uppdaterad: 23 oktober 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?