Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Publicering av granskningsrapporten om statens insatser för konsumentskyddet på det finansiella området

Tisdag 26 november kl. 8:00 publiceras Riksrevisionens granskningsrapport om statens insatser för konsumentskyddet på det finansiella området.

Bakgrund

De flesta vuxna människor i Sverige använder finansiella tjänster och produkter. Men finansiella produkter är ofta svåra att utvärdera och kan ha stor påverkan på den enskildes ekonomi. Ett bristande konsumentskydd kan dessutom orsaka kostnader för det allmänna och ett lägre förtroende för det finansiella systemet.

Riksdagens mål är att det finansiella systemet ska vara stabilt och präglas av ett högt förtroende med väl fungerande marknader som tillgodoser hushållens och företagens behov av finansiella tjänster samtidigt som det finns ett högt skydd för konsumenter.

Ansvaret för konsumentskyddet delas främst mellan regeringen, Finansinspektionen och Konsumentverket, men även Pensionsmyndigheten har en viktig roll. Utbudet av finanstjänster- och produkter förändras i en allt snabbare takt och nya aktörer tillkommer, vilket ställer höga krav på utvecklingen av tillsynsarbetet. Senast Riksrevisionen granskade konsumentskyddet inom det finansiella området var 2006, då vissa brister konstaterades.

Syfte

Granskningen ska undersöka i vilken grad statens tillsyn på det finansiella området leder till ett högt konsumentskydd.

Uppdaterad: 11 november 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?