Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Publicering av granskningsrapporten om undantag från skolplikten

Torsdag 12 december kl. 8:00 publiceras Riksrevisionens granskningsrapport om undantag från skolplikten.

Bakgrund

Enligt skollagen har alla barn som är folkbokförda i Sverige skolplikt, och ska därför delta i någon av de obligatoriska skolformerna grundskola, särskola, specialskola eller sameskola. När synnerliga skäl finns kan den ansvariga kommunen enligt skollagen bevilja längre ledigheter alternativt ”medge rätt att fullgöra skolplikten på annat sätt”. Skolplikten upphör vid varaktiga utlandsvistelser.

Under försommaren 2019 uppdagades ett fall i södra Sverige där fyra barn inte gått i skolan. Familjen har uppgivit att de tillbringade större delen av året utomlands och att barnen därför inte kunde följa svensk skolgång.

Enligt vad som framkommit i media har de skolchefer som tagit beslut om att barnen inte behövde närvara i skolan gjort det i tron att de följt regelverket. Skolverket gav 2012 ut en juridisk vägledning, men det är oklart om den i tillräcklig utsträckning vägleder kommunerna. Det är också osäkert om Skolinspektionen bedriver tillräcklig tillsyn över dessa bestämmelser.

Syfte

Syftet är att granska om det existerande regelverket om undantag från skolplikten kan tillämpas ändamålsenligt. Granskningen kommer att fokusera på om skollagen är tillräckligt tydlig, om kommunerna har ett fullgott stöd för att tolka lagstiftningen och om Skolinspektionens tillsyn är ändamålsenlig.

Uppdaterad: 29 november 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?