Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Publicering av granskningsrapporten om flerbarnstillägget i barnbidraget

Tisdag 31 mars kl. 8:00 publiceras Riksrevisionens granskningsrapport om flerbarnstillägget i barnbidraget.

Bakgrund

Barnbidraget utgör en central del av den ekonomiska familjepolitiken i Sverige. Barnbidragets grundläggande uppgift är att kompensera för den ökade försörjningsbörda som barn medför för en familj. Barnbidrag är ett generellt stöd som är lätt att överblicka med förhållandevis låga kostnader för administrationen.

Barnbidraget består av ett allmänt barnbidrag, förlängt barnbidrag och flerbarnstillägg. Flerbarnstillägget infördes 1982 med syfte att förbättra barnfamiljernas ekonomiska situation, och har funnits kvar med undantag för en kort period under 1990-talet. Till en början utgick flerbarnstillägg till hushåll med minst tre barn, men sedan 2005 ges flerbarnstillägg från och med barn nummer två.

Det finns indikatorer på att den ekonomiska utsattheten bland barnfamiljer har ökat de senaste decennierna. Det gäller särskilt ensamstående med flera barn. Flerbarnstillägget är en del av den ekonomiska familjepolitiken som kan stärka dessa hushåll.

Syfte

Granskningen syftar till att undersöka flerbarnstilläggets kostnadseffektivitet genom att utvärdera dess fördelningseffekter, det vill säga hur väl flerbarnstillägget förstärker köpkraften för barnfamiljer med låg ekonomisk standard.

Uppdaterad: 20 mars 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?