Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Publicering av granskningsrapporten om Kriminalvårdens anstalter

Tisdag 1 september kl. 8:00 publiceras Riksrevisionens granskningsrapport om Kriminalvårdens anstalter.

Bakgrund

Målet med kriminalvårdens verksamhet är att påföljder verkställs på ett säkert, humant och effektivt sätt, och så att återfall i brott förebyggs.

Mycket av Kriminalvårdens verksamhet bedrivs inom ramen för myndighetens 48 anstalter, till en årlig kostnad på cirka 5 miljarder kronor.

Granskningen inleds efter indikationer på att verksamheten inte bedrivs så effektivt som möjligt. Till exempel har dygnskostnaderna per intagen ökat de senaste åren. Samtidigt har Kriminalvården problem med överbeläggning och är i behov av att skapa nya anstaltsplatser.

Syfte

Syftet med granskningen är att bedöma om Kriminalvården anstaltsverksamhet är effektiv och bedrivs utifrån bästa praktik. Granskningen ska bland annat undersöka vilken potential till ökad effektivitet det finns, och vilka faktorer som förklarar skillnader mellan olika anstalter.

Uppdaterad: 03 juli 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?