Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Publicering av granskningsrapporten om utbyggnaden av högskoleutbildningar inom bristyrken

Tisdag 23 februari kl. 8.00 publiceras Riksrevisionens granskningsrapport om utbyggnaden av högskoleutbildningar inom bristyrken.

Bakgrund

En välfungerande kompetensförsörjning är avgörande för att bevara Sveriges position som framstående kunskaps- och forskningsnation. Idag råder det dock stor brist på högskoleutbildad arbetskraft inom flera yrkesgrupper. Detta är en brist som med stor sannolikhet kommer att kvarstå eller till och med förvärras framöver.

För att motverka detta har regeringen gett universitet och högskolor i uppdrag att bygga ut utbildningar inom vissa bristyrken, framförallt läkar-, tandläkar- och vårdutbildningar, lärar- och förskollärarutbildningar samt ingenjörsutbildningar.

Trots de goda intentionerna har regeringens satsningar kritiserats från flera håll – framförallt på grund av svårigheter att nå målen men också för att uppdragen i vissa fall har orsakat andra problem och utmaningar för lärosätena.

Syfte

Granskningen ska undersöka om regeringen på ett ändamålsenligt sätt har utformat och styrt lärosätenas uppdrag att bygga ut utbildningarna inom vissa bristyrken. Frågor som ska besvaras är bland annat hur många fler examinerade studenter det lett till, vilka underlag regeringen har använt i utformningen av uppdrag samt vilka förutsättningar att nå målen som lärosätena har.

Uppdaterad: 09 februari 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?