Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Publicering av granskningsrapporten om transportbidraget

Torsdag 25 februari kl. 8.00 publiceras Riksrevisionens granskningsrapport om transportbidraget.

Bakgrund

Transportbidraget, som infördes 1971, syftar till att kompensera för kostnader för långväga transporter för företag i Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. Bidraget ska också stimulera till ”höjd förädlingsgrad” för att bidra till regional utveckling.

Bidraget lämnas för transporter på minst 40 mil inom Sverige. Bland de tio största mottagarna av transportbidrag finns flera sågverk och två företag inom tillverkning av motorfordon. År 2018 betalades 88 procent av bidraget ut till transporter utförda med bil eller lastbil medan transporter på järnväg utgjorde sju procent och båt sex procent. Inget stöd betalas för flygtransporter.

Samtidigt som stödet kan vara viktigt för konkurrenskraften hos företag i regionen har kritik framförts om att det snarare konserverar än utvecklar näringslivet i de stödberättigade regionerna. Dessutom finns det en målkonflikt mellan att subventionera transporter i syfte att nå regionalpolitiska mål och att minska utsläppen från inrikes transporter för att nå klimatmålet.

Syfte

Granskningen ska undersöka om transportbidraget på ett effektivt sätt uppfyller sina syften och bidrar till att nå det avsedda regionalpolitiska målet, samtidigt som dess klimatpåverkan inte är högre än nödvändigt.

Uppdaterad: 11 februari 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?