Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Publicering av granskningsrapporten om Jordbruksverkets distriktsveterinärverksamhet

Torsdag 18 mars kl. 8.00 publiceras Riksrevisionens granskningsrapport om Jordbruksverkets distriktsveterinärverksamhet.

Bakgrund

Riksdagen har ställt sig bakom att en statlig veterinärorganisation behövs för att säkerställa en väl fungerande organisation vid utbrott av smittsamma djursjukdomar och vård av djur i hela landet dygnet runt.

Distriktsveterinärerna, som är en del av Jordbruksverket, ska bedriva hälso- och sjukvård för lantbrukets djur. I de områden där Distriktsveterinärerna är etablerade får de också bedriva hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå för hästar och sällskapsdjur. Om vård utöver primärvårdsnivå inte finns att tillgå inom rimligt avstånd får Distriktsveterinärerna bedriva också sådan vård.

Distriktsveterinärverksamheten analyserades senast 2007 genom Veterinärutredningen (SOU 2007:24). Sedan dess har marknaden för djursjukvård förändrats. Efterfrågan på vård av lantbrukets djur har minskat medan den ökat för sällskapsdjur. För sällskapsdjur efterfrågas också alltmer specialiserad vård. I takt med detta har också behovet av veterinärer ökat och det råder konkurrens om utbildad djursjukvårdspersonal. För Distriktsveterinärerna har utvecklingen medfört problem att bemanna organisationen och under 2019 kunde endast 48 procent av utannonserade veterinärtjänster tillsättas. Distriktsveterinärerna har vidare fått kritik för sättet att genomföra den konkurrensutsatta och avgiftsfinansierade vården av sällskapsdjur.

Syfte

Granskningen ska undersöka om Distriktsveterinärernas verksamhet är ändamålsenlig, effektiv och uppfyller sitt uppdrag. Fokus kommer bland annat ligga på om regeringen har gett Jordbruksverket tillräckliga förutsättningar att uppfylla sitt uppdrag, och om Jordbruksverket säkerställer att Distriktsveterinärernas verksamhet bedrivs konkurrensneutralt.

Uppdaterad: 04 mars 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?