Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Publicering av granskningsrapporten om anslag 2:4 Krisberedskap

Tisdag 6 april kl. 8.00 publiceras Riksrevisionens granskningsrapport om anslag 2:4 Krisberedskap.

Bakgrund

Samhällets beredskap och förmåga att hantera allvarliga kriser sköts och finansieras i huvudsak inom ramarna för myndigheternas och berörda aktörers ordinarie verksamhet.

Dessutom finansieras ett antal åtgärder med det statliga budgetanslaget 2:4 Krisberedskap, som är regeringens främsta styrmedel för att stärka och utveckla samhällets krisberedskap och det civila försvaret.

För 2019 uppgick anslaget till cirka 1,3 miljarder kronor, varav drygt 500 miljoner gick till centrala myndigheter, länsstyrelser och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för olika utvecklingsprojekt.

Granskningen inleds efter indikationer på att den del av anslaget som betalas ut som projektbidrag till myndigheter, inte fungerar som det var tänkt. Det handlar dels om att projektpengarna i vissa fall finansierar åtgärder som borde hanteras inom myndigheters ordinarie anslag, dels om brister i förvaltning av projekt och bristande kunskapsöverföring.

Syfte

Granskningen syftar till att undersöka om anslag 2:4 Krisberedskap är ett effektivt styrmedel för att stärka och utveckla samhällets krisberedskap och det civila försvaret. Granskningen gäller endast den del av anslaget som betalas ut i form av projektstöd till centrala myndigheter, länsstyrelser och MSB.

Uppdaterad: 19 mars 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?