Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Publicering av granskningsrapporten om myndigheters service till enskilda som inte använder digitala tjänster

Torsdag 15 april kl. 8.00 publiceras Riksrevisionens granskningsrapport om myndigheters service till enskilda som inte använder digitala tjänster.

Bakgrund

Regeringen har högt ställda mål för digitaliseringen av den offentliga förvaltningen: en enklare vardag för medborgare, en öppnare förvaltning som stöder innovation och delaktighet samt högre kvalitet och effektivitet i verksamheten. Regeringen har bedömt att digitalt ska vara förstahandsval i den offentliga förvaltningens verksamhet och i kontakter med privatpersoner och företag. Det innebär att den offentliga förvaltningen, när det är lämpligt, ska välja digitala lösningar vid utformningen av sin verksamhet.

Men inte alla medborgare kan, eller vill, ta del av samhällstjänster via digitala kanaler. När myndigheterna satsar på digitalisering av sina tjänster uppstår en risk för bristande likvärdighet i den service som erbjuds användare digitalt jämfört med i andra kanaler. En tidigare studie visar till exempel att arbetssökande som inte använder Arbetsförmedlingens digitala tjänster i vissa fall får sämre stöd.

Syfte

Granskningen kommer att undersöka om myndigheterna arbetar ändamålsenligt för att säkerställa att effektiv och likvärdig service ges till enskilda som inte kan eller vill använda myndighetens digitala kanaler.

Uppdaterad: 26 mars 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?