Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Publicering av granskningsrapporten om handläggningen av anknytningsärenden

Tisdag 20 april kl. 8.00 publiceras Riksrevisionens granskningsrapport om handläggningen av anknytningsärenden.

Bakgrund

En av Migrationsverkets uppgifter är att handlägga ärenden som gäller ansökningar om uppehållstillstånd för personer som vill flytta till en anhörig i Sverige, så kallade anknytningsärenden. Under 2018 handlades drygt 64 000 förstagångsansökningar i sådana ärenden.

I anknytningsärenden ska det finnas en anknytning till en person som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Migrationsverket ansvarar för att utreda om det finns ett tillräckligt beslutsunderlag och för att bevilja eller avslå ansökan om uppehållstillstånd. Utlandsmyndigheterna bistår Migrationsverket genom att kontrollera äktheten i originalhandlingar, till exempel pass och vigselbevis, och genomför intervjuer med den sökande.

Syfte

Syftet är att undersöka om Migrationsverkets och utlandsmyndigheternas arbete med att handlägga anknytningsärenden säkerställer att beslutsunderlaget håller hög rättslig kvalitet. Granskningen omfattar förstagångsansökningar av uppehållstillstånd med flykting/asylgrund.

Uppdaterad: 06 april 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?