Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Publicering av granskningsrapporten om omregleringen av besiktningsmarknaden för fordon

Tisdag 27 april kl. 8.00 publiceras Riksrevisionens granskningsrapport om omregleringen av besiktningsmarknaden för fordon.

Bakgrund

Fram till 2010 hade AB Svensk Bilprovning monopol på besiktningsverksamhet för motorfordon. Numera finns det åtta ackrediterade besiktningsföretag varav sju är privatägda.

Omregleringen förväntades bland annat leda till pressade priser, högre kvalitet, mer valfrihet för konsumenter samt bättre utvecklingsmöjligheter för de anställda. Vidare förväntades fri konkurrens gynna entreprenörskapet och därmed tillväxten i Sverige. Kraven på trafiksäkerhet och miljökontroll skulle vara fortsatt höga.

Det finns vissa indikationer på att riksdagens intentioner inte har förverkligats. Till exempel har konsumentpriserna för kontrollbesiktning ökat snarare än minskat. Samtidigt har andelen bilar som underkänns i besiktningarna minskat, vilket reser frågetecken kring upprätthållandet av kraven på trafiksäkerhet och miljökontroll. Vidare domineras besiktningsmarknaden av ett fåtal stora företag, med endast små inslag av entreprenörskap. Dessutom har antalet klagomål mot branschen ökat generellt.

Syfte

Riksrevisionen avser att granska om omregleringen av besiktningsmarknaden för fordon lett till de resultat som riksdagen förväntade sig, samt om tillsynsmyndigheterna Transportstyrelsen och Swedac (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) utför sina uppdrag på ett tillfredsställande sätt.

Uppdaterad: 07 april 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?