Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Publicering av granskningsrapporten om regeringens styrning mot hållbart företagande i de statliga bolagen

Torsdag 22 april kl. 8.00 publiceras Riksrevisionens granskningsrapport om regeringens styrning mot hållbart företagande i de statliga bolagen.

Bakgrund

De drygt fyrtio statliga bolagen har ett sammanlagt värde på cirka 630 miljarder kronor. Riksdagen har beslutat att bolagen ska drivas så att den långsiktiga värdeutvecklingen blir så bra som möjligt och, i förekommande fall, att särskilt beslutade samhällsuppdrag utförs väl. Dessutom finns ett antal principer för styrningen av dessa bolag, bland annat att de ska vara föredömliga när det gäller hållbart företagande. Enligt regeringens definition innebär det att bolagen ska balansera en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Regeringen pekar i dessa sammanhang särskilt på miljöhänsyn, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, bekämpning av korruption samt jämställdhet och mångfald.

Granskningen inleds efter indikationer på att regeringens styrning ännu inte lett till önskat resultat. Det handlar bland annat om att styrningen har haft liten praktisk påverkan på bolagens agerande, att regeringens rapportering till riksdagen inte har varit heltäckande samt att bolagen inte alltid har agerat föredömligt när det gäller hållbarhetsfrågor.

Syfte

Syftet med granskningen är att undersöka om regeringens styrning mot hållbart företagande i de statliga bolagen lett till att ambitionerna inom området har uppnåtts.

Uppdaterad: 07 april 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?