Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Publicering av granskningsrapporten om öppna jämförelser i socialtjänsten

Torsdag 27 maj kl. 8.00 publiceras Riksrevisionens granskningsrapport om öppna jämförelser i socialtjänsten.

Bakgrund

Öppna jämförelser är ett samlingsnamn för sammanställningar av indikatorer som tas fram inom olika offentliga verksamheter. De används för lokal och nationell uppföljning i syfte att stimulera till en jämlik och effektiv hälso- och sjukvård och socialtjänst med god kvalitet.

De utvärderingar som gjorts tyder dock på att öppna jämförelser inte har bidragit till verksamhetsutveckling i den omfattning som förväntats. Trots den delvis hårda kritiken har regeringen fortsatt att utöka jämförelserna till fler områden, och betonar årligen i budgetpropositionen att de är ett viktigt medel för uppföljning och utveckling av socialtjänsten.

Syfte

Granskningen ska undersöka om öppna jämförelser är ett ändamålsenligt medel för uppföljning och utveckling av socialtjänstens kvalitet på statlig och kommunal nivå.

Uppdaterad: 06 maj 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?