Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Publicering av granskningsrapporten om förebyggande socialförsäkringsförmåner

Torsdag 10 juni kl. 8.00 publiceras Riksrevisionens granskningsrapport om förebyggande socialförsäkringsförmåner.

Bakgrund

För att minska risken för framtida arbetsoförmåga och långvarig sjukskrivning kan Försäkringskassan bevilja förebyggande behandling. Tanken är att en liten insats i ett tidigt skede ska minska behovet av sjukskrivning och betydligt dyrare åtgärder längre fram.

Forskning tyder på att detta kan vara effektivt för att förebygga, eller förkorta, sjukskrivningar framför allt när det gäller psykisk ohälsa, som står för den största delen av långa sjukskrivningar. Förmånerna kan beviljas innan individen har blivit sjukskriven.

Syfte

Granskningen kommer att undersöka om Försäkringskassan bedriver sitt uppdrag med förebyggande arbete mot sjukskrivningar på ett effektivt och enhetligt sätt. Fokus kommer att ligga på användningen av förmånerna förebyggande sjukpenning och arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Även regeringens styrning kommer att granskas.

Uppdaterad: 27 maj 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?