Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Publicering av granskningsrapporten om kostnadskontroll i infrastrukturprojekt

Tisdag 29 juni kl. 8.00 publiceras Riksrevisionens granskningsrapport om kostnadskontroll i infrastrukturprojekt.

Bakgrund

Staten lägger stora belopp på olika infrastruktursatsningar. Under 2020 handlar det om knappt 26 miljarder kronor, och i den senast beslutade nationella 12-årsplanen för transportsystemet ligger investeringar på drygt 334 miljarder kronor.

Under senare år har flera stora projekt blivit betydligt dyrare än vad som planerats. Under 2019 skrevs till exempel Ostlänkens kostnader upp med 10 miljarder kronor, utbyggnaden av tunnelbanans blå linje blev 9 miljarder kronor dyrare och Förbifart Stockholms kostnader ökade med 3,3 miljarder. Tillsammans är detta nästan lika mycket som statens totala budget för investeringar i infrastruktur under samma år.

Fördyringar innebär att den samhällsekonomiska lönsamheten minskar, samt att andra projekt trängs undan eller skjuts upp. Osäkerhet kring kostnaden försvårar också Trafikverkets och regeringens arbete med att prioritera mellan framtida projekt.

Syfte

Granskningen ska svara på om Trafikverkets kostnadskalkyler ger tillförlitliga beslutsunderlag när det gäller möjligheterna att prioritera mellan olika infrastrukturprojekt.

Uppdaterad: 08 juni 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?