Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Publicering av granskningsrapporten om statens suicidpreventiva arbete

Torsdag 14 oktober kl. 8.00 publiceras Riksrevisionens granskningsrapport om statens suicidpreventiva arbete.

Bakgrund

Varje år begår cirka 1 500 människor självmord i Sverige. Antalet självmord per 100 000 invånare 15 år och äldre har legat på en oförändrad nivå sedan i mitten av 2000-talet. Förutom det oftast livslånga lidandet som ett självmord vållar de människor som förlorar en nära anhörig, vän och arbetskamrat kostar självmord samhället åtskilliga miljarder kronor i både direkta och indirekta kostnader. Även för de yrkesgrupper som kommer i kontakt med självmord, till exempel blåljuspersonal och lokförare, är det ett stort problem i form av extra arbete och lidande.

År 2008 beslutade riksdagen om en nollvision för självmord, och ett nationellt handlingsprogram för självmordsprevention. Den dåvarande myndigheten Statens folkhälsoinstitut (FHI) fick tillsammans med Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att fram ett program med nio åtgärdsområden. Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) skulle bistå med att ta fram förslag på befolkningsinriktade åtgärdsområden.

Syfte

Riksrevisionen ska granska om statens insatser för att stärka det suicidpreventiva arbetet är effektiva. Granskningen omfattar regeringens styrning samt Folkhälsomyndighetens, Socialstyrelsens och IVO:s arbete med suicidprevention.

Uppdaterad: 28 september 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?