Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Publicering av granskningsrapporten om det finanspolitiska ramverket

Torsdag 16 december kl. 8.00 publiceras Riksrevisionens granskningsrapportom det finanspolitiska ramverket.

Bakgrund

Det finanspolitiska ramverket växte fram mot bakgrund av den ekonomiska krisen på 1990-talet, som innebar stora offentligfinansiella underskott och en snabbt stigande statsskuld. Ramverket innehåller de grundläggande principer som finanspolitiken utformas efter och syftar till transparens och långsiktig hållbarhet.

Riksrevisionen granskar återkommande de ekonomiska propositionerna och årsredovisningen för staten. Granskningarna har framför allt handlat om transparensen i redovisningen och tillämpningen av det finanspolitiska ramverket.

Syfte

Granskningen ska undersöka om regeringens tillämpning av det finanspolitiska ramverket överensstämmer med riksdagens intentioner. Granskningen omfattar årsredovisningen för staten 2020, 2021 års ekonomiska vårproposition och budgetpropositionen för 2022. Fokus kommer att ligga på uppföljningen av de budgetpolitiska målen och redovisningen av de offentliga finanserna.

Uppdaterad: 02 december 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?