Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Publicering av granskningsrapporten om kontroll och uppföljning av statens stöd till studieförbunden

Tisdag 27 september kl. 8:00 publiceras Riksrevisionens granskningsrapport om kontroll och uppföljning av statens stöd till studieförbunden.

Bakgrund

Folkbildningen utgör en del av det svenska civilsamhället och har sedan sin framväxt spelat en viktig roll för demokratiutvecklingen i Sverige. Staten stödjer folkbildningen ekonomiskt i syfte att bidra till bland annat stärkt demokrati, mångfald, minskade utbildningsklyftor och höjd bildningsnivå.

Sedan 1991 har Folkbildningsrådet, som är en ideell organisation, ansvar för att fördela statsbidraget och säkerställa att det används på rätt sätt. Staten har därmed delegerat en del av sin myndighetsutövning till Folkbildningsrådet.

Idag finns det tio studieförbund som tar del av statsbidraget: ABF, Bilda, Folkuniversitetet, Ibn Rushd, Kulturens Bildningsverksamhet, Medborgarskolan, Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, Sensus, Studiefrämjandet och Studieförbundet Vuxenskolan.

Verksamheten är omfattande. Under 2019 arrangerade de tio studieförbunden drygt 240 000 studiecirklar med 1,5 miljoner grupprapporterade deltagare och 12 miljoner rapporterade studietimmar. Dessutom genomfördes nästan 75 000 andra folkbildningsarrangemang med nästan 1 miljon deltagare, och drygt 365 000 kulturprogram med drygt 19 miljoner besökare eller deltagare.

Under de senaste åren har det uppdagats flera fall av systematiskt fusk och felaktigheter i studieförbundens verksamheter, till exempel att hyror har betalats flera gånger och att bidrag har gått till kurser som aldrig ägt rum eller för deltagare som inte existerar.

Riksrevisionen har i tidigare granskningar kritiserat Folkbildningsrådets otydliga roll, samt bristen på kontroll och uppföljning av hur statsbidragen används.

Syfte

Granskningen ska svara på om kontrollen och uppföljningen av statsbidraget till folkbildningen är effektiv. Fokus kommer att ligga på Folkbildningsrådets system för kontroll och uppföljning och studieförbundens interna kontroller av statsbidragen. Dessutom kommer regeringens styrning och uppföljning av Folkbildningsrådets verksamhet att omfattas av granskningen.

Uppdaterad: 13 september 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?