Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Publicering av granskningsrapporten om statens insatser för att motverka tågförseningar

Torsdag 8 december kl. 8:00 publiceras Riksrevisionens granskningsrapport om statens insatser för att motverka tågförseningar.

Bakgrund

Störningar i tågtrafiken orsakar förseningar och leder till ineffektivt bankapacitetsutnyttjande eftersom tåg behöver ställas in eller ledas om. Det är dåligt ur klimat- och miljösynpunkt, och kan bidra till ökat behov av dyra investeringar. Trafikverket uppskattade 2014 att samhällets årliga kostnader för tågförseningar uppgår till cirka 5 miljarder kronor.

Enligt Trafikverkets statistik orsakas nästan hälften (45 procent) av all förseningstid av brister hos järnvägsföretagen, till exempel fordonsfel och personalbrist. Ungefär en fjärdedel av förseningstiden (27 procent) bedöms bero på bristande drift och underhåll samt brister i Trafikverkets driftledning. Övriga förseningar är så kallade följdförseningar samt förseningar orsakade av externa faktorer, som olyckor och tillbud.

För att minska störningarna i järnvägstrafiken har staten infört kvalitetsavgifter och så kallade regressrätter. Kvalitetsavgifterna innebär att den part som orsakar en försening ska betala en avgift till den part som drabbats av negativa konsekvenser. Regressrätterna är ett komplement till detta, och innebär att järnvägsföretag kan begära ersättning för sina (och sina kunders) merkostnader när en infrastrukturförvaltare orsakar en försening.

Syfte

Granskningen ska svara på om systemen med kvalitetsavgifter och regressrätt effektivt bidrar till att minska tågförseningar. Granskningen omfattar Trafikverkets verksamhetsstyrning med kvalitetsavgifter och regressrätter, samt regeringens styrning på området.

Uppdaterad: 21 november 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?