Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Publicering av granskningsrapporten om myndigheternas digitala service

Torsdag 30 mars publiceras Riksrevisionens granskningsrapport om myndigheternas digitala service.

Bakgrund

Mötet mellan medborgaren och den statliga förvaltningen äger allt oftare rum digitalt. Digitala tjänster kan innebära att myndigheterna förenklar kontakterna, sparar resurser och säkrar enhetlighet i bemötandet. De kan även bidra till höjd kvalitet på servicen.

Samtidigt måste myndigheterna säkerställa att den digitala servicen är enkel och tillgänglig för alla tänkbara användare, att den utgår ifrån användarnas behov, möter krav på exempelvis informationssäkerhet och inte blir orimligt kostsam.

I flera internationella mätningar av offentliga digitala tjänster tappar Sverige placeringar i förhållande till andra länder, vilket tyder på att utvecklingen går långsammare än förväntat. Samtidigt finns det tecken på att tillgängligheten i många fall brister, att myndigheternas digitala service är av varierande kvalitet och att utvecklingen sker ojämnt i förvaltningen.

Myndigheternas digitala tjänster visar också brister vad gäller tillgänglighet för personer med någon form av funktionsnedsättning. Under perioden 2020–2021 gjorde Myndigheten för digital förvaltning (Digg) en ingående övervakning av tio statliga myndigheters webbtillgänglighet enligt lagen om tillgänglighet i offentlig digital service. För sju av de granskade myndigheterna blev resultatet att deras webbplats bedömdes mycket svår eller omöjlig att använda för många personer.

Syfte

Granskningen ska svara på om statliga myndigheters arbete med att utveckla den digitala servicen har varit effektivt.

Uppdaterad: 16 mars 2023

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?