Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Publicering av granskningsrapporten om statens arbete med vårdens och omsorgens informationssäkerhet

Torsdag 18 april kl. 8:00 publiceras Riksrevisionens granskningsrapport om statens arbete med vårdens och omsorgens informationssäkerhet.

Bakgrund

Målet för digitaliseringspolitiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Regeringen har även som mål att Sverige ska bli bäst i världen på digitalisering av vård och omsorg till 2025.

Statens satsningar på digitalisering förväntas bland annat bidra till mer tillgänglig, jämlik och effektiv vård och omsorg. Som ett led i detta har staten möjliggjort att även känsliga personuppgifter ska kunna delas digitalt inom och mellan vård- och omsorgsutförare.

Sådan patientinformation skyddas av sekretess och flera lagar ställer krav på hur regioner och kommuner ska skydda informationen. Om informationen i patientjournaler är felaktig, går förlorad, är otillgänglig eller inte skyddas från obehöriga kan det få allvarliga följder för enskilda och i förlängningen skada förtroendet för digitala tjänster och tilliten till vården och omsorgen.

Flera statliga myndigheter har därför i uppgift att ge ut föreskrifter, ge stöd och följa upp samt bedriva tillsyn av regioners och kommuners informationssäkerhetsarbete.

Ett flertal undersökningar och rapporterade incidenter tyder dock på att hanteringen av patientinformation har brister. Antalet rapporterade incidenter kopplade till informationssäkerhet i vården har i vissa avseenden ökat, framför allt antagonistiska angrepp.

Syfte

Granskningen ska svara på om statens arbete för att stärka informationssäkerheten för digital patientinformation inom hälso- och sjukvård och social omsorg är effektivt.

Uppdaterad: 02 april 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?