Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Publicering av granskningsrapporten om bildandet av Svevia och Infranord

Tisdag 28 maj kl. 8:00 publiceras Riksrevisionens granskningsrapport om bildandet av de statliga bolagen Svevia och Infranord.

Bakgrund

Före 2010 hade Vägverket och Banverket egna produktionsavdelningar, som konkurrerade med privata bolag om att få kontrakt på att bygga och underhålla vägar och järnvägar. I praktiken var Vägverket och Banverket både beställare och utförare på vissa marknader, och det fanns misstankar om så kallad korssubventionering – det vill säga att den konkurrensutsatta verksamheten fick medel från den skattefinansierade verksamheten – som kunde sätta konkurrensen ur spel.

För att öka förutsättningarna för en fungerande och rättvis konkurrens gjordes delar av Vägverkets och Banverkets produktionsavdelningar om till de statliga bolagen Svevia och Infranord.

Förutom konkurrensneutralitet ville Riksdagen också att detta skulle leda till högre produktivitet och effektivitet inom det som blev Svevia och Infranord, vilket i sin tur skulle leda till lägre priser och bättre kvalitet på marknaden.

Riksrevisionen har tidigare inte granskat effekterna av bildandet av Svevia och Infranord.

Syfte

Granskningen ska svara på om bildandet av Svevia och Infranord har fått de effekter som riksdagen önskade.

Uppdaterad: 15 maj 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?