Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Metoder – så genomförs våra granskningar

Riksrevisionens granskningar följer internationella revisionsstandarder. Beroende på vad som ska granskas, använder våra revisorer olika metoder – det kan handla om kvalitativa metoder som intervjuer och dokumentstudier eller kvantitativa metoder som dataanalyser och statistiska beräkningar. Bedömningar av risk och väsentlighet styr inriktningen för våra granskningar inom såväl årlig revision som effektivitetsrevision.

Seminariedeltagare vid sammanträdesbord.

Så genomförs våra granskningar steg för steg

Våra två revisionstyper, årlig revision och effektivitetsrevision, följer givna processer men som sinsemellan skiljer sig åt. Den årliga revisionen följer myndigheternas årscykel för redovisning och rapportering, medan effektivitetsrevisionen genomförs i projektform. Nedan kan du följa de faser som ingår i de olika granskningarna.

Granskningens inriktning

För granskningsverksamheten beslutar riksrevisorerna varje år om en övergripande inriktning som bygger på resultatet av ett systematiskt arbete. Vi följer utvecklingen i samhället och vad som händer på myndigheterna. Omvärldsinformationen och vår egen kunskap analyseras och används sedan som beslutsunderlag.

I genomförandet av den övergripande inriktningen beslutar riksrevisorerna självständigt inom sina ansvarsområden vad som ska granskas genom effektivitetsrevision och hur granskningen ska genomföras. I den årliga revisionen av myndigheter är beslutet delegerat till de ansvariga revisorerna.

Den övergripande inriktningen – vilka områden som ska stå i fokus för våra granskningar presenteras årligen i en granskningsplan.

Riksrevisionens granskningsplan

Offentlighet och sekretess

Riksrevisionen hanterar materialet i granskningarna i enlighet med gällande regler, vilket innebär att uppgifter och handlingar omfattas av offentlighets- och sekretesslagen hos Riksrevisionen. Allt material som Riksrevisionen själv producerar under granskningens gång är som huvudregel att betrakta som arbetsmaterial och lämnas inte ut under en pågående granskning.

Uppdaterad: 12 mars 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?