Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Maid ja gean min dárkkistit

Riikadárkkisteaddji bargu lea dárkkistit stáhta doaimmaid. Mii suokkardallat jus čađahuvvon reforpmat leat ožžon oaivvilduvvon váikkohusa, jus vearroruđat leat geavahuvvon doaimmalaččat ja jus eiseválddit leat čilgen sin doaimma vuoiggalaččat. Min bohtosat leat vuođđun debáhttii ja nuppástuhttinmearrádusaide deaŧalaš servodatjearaldagaiguin, mat váikkuhit stáhtaborgáriid, organisašuvnnaid ja fitnodagaid.

Revisor čuigo riikkavearjogova vuostá láseuvssas

Riikadárkkisteaddji dahká revišuvnna guovtti vuogi mielde - bevttolašrevišuvdna ja jahkásaš revišuvdna. Mis lea maid vejolašvuohta nammadit revisoraid stáhta fitnodagaide ja vuođđudusaide. Dáhpáhuvvá maid ahte mii oasálastit riikkaidgaskasaš organisašuvnnaid suokkardallamiin.

Bevttolašrevišuvdna

Bevttolašrevišuvdna mearkkaša ahte min dárkkistit man bevttolaš stáhta doaibma lea. Mii sáhttit dárkkistit stáhta almmolaš bargguid ja geatnegasvuođaid ja geahččat eandalii gaskavuođaid stáhta bušeahtas, čađaheamis ja bohtosiid stáhta doaimmas. Mii dárkkistit ruhtadoalu, resurssageavaheami ja ulbmilollašuhttima.

Gean min dárkkistit

 • Ráđđehusa, Ráđđehuskansliija, duopmostuoluid ja hálddahuseiseválddiid mat leat ráđđehusa vuolde.
 • Riikabeaivvi hálddahus, Riikkabeaivvi áššeolbmát, Riikkabáŋku ja Riikabáŋkku Vuođđudusa Ávvufoanda ja riikkabeaivvi vuollásaš eiseválddiid.
 • Gonagaslaš Šloahttastáhta ja Gonagaslaš Djurgården hálddahusa.
 • Stáhta dego oasusfitnodahkan, jus doaibma lea ráddjejuvvon lágas
  – dahje soames eará hálddahusa
  – vai jus stáhtta dego oamasteaddji vai jus leat juolludan lassi stáhta ruđaid vai šiehtadusa bokte vai jus eará ládje lea váikkuhanváldi doaimma badjel.
 • Stáhta dego vuođđodus, jus doaibma lea ráddjejuvvon lágas vai eará konstitušuvnnas.
  – dahje jus vuođđudus lea ásahuvvon ovttas stáhtain vai jus stáhta eiseváldi hálddaša dan.

Jahkásaš revišuvdna

Jahkásaš revišuvnnas min dárkkistit ja árvvoštallat jus stáhta eiseválddiid jahkečilgehusat leat jáhkehahtti ja leat riekta, jus ruhtadoallu lea vuoiggalaš ja jus eiseválddit čuvvot áigeguovdilis njuolggadusaid ja mearrádusaid. Juohke jagi dárkkista Riikadárkkisteaddji birrasii 240 jahkečilgehusa.

Gean min dárkkistit

  • Stáhta
  • Ráđđehuskansliija ja hálddahuseiseválddiid mat leat ráđđehusa vuolde, AP-foanddat lea spiehkastat
  • Riikabeaivvihálddahusa, Riikabeaivvi áittardeddjiid, Riikabáŋkku ja Riikabáŋkku Ávvudanfoandda Vuođđudus
  • Gonagaslaš Šloahttastáhta, Gonagaslaš Djurgården Hálddahusa.

  Njuolggadusrevišuvdna

  Riikadárkkisteaddjis lea maid vejolašvuohta nammadit revisoraid fitnodagaide ja vuođđudusaide gos stáhtta oamasta unnimusat 50 proseantta, mii gohčoduvvo njuolggadusrevišuvdnan. Riikadárkkisteaddji oaidná bevttolašrevišuvnna ja njuolggadusrevišuvnna dego guokte dievasmahttin vuogi dárkkistit stáhta fitnodagaid ja vuođđudusaid doaimmaid.

  Riikkaidgaskasaš organisašuvnnaid revišuvdna

  Riikadárkkisteaddji sáhttá čađahit olgguldas revišuvnna riikkaidgaskasaš organisašuvnnain mas Ruoŧŧa lea miellahtu. Mis lea vejolašvuohta oasálastit riikkaidgaskasaš revišuvnnas lehkos bistevaš dahje jorri doaibma dahje jus mii vuoitit háhkamuša.

  Uppdaterad: 16 December 2021

  Kontakta OSS

  Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

  Läs mer om behandling av personuppgifter

  Vad handlar din fråga om?
  Vad handlar din fråga om?