Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Nu Riikadárkkisteaddji stivrejuvvo

Riikadárkkisteaddji lea riikkabeaivvi vuollásaš eiseváldi. Lágaásaheami bokte cealká riikabeaivi makkár doaimmat Riikadárkkisteaddjis leat ja got min galgat bargat min dárkkistemiin. Juohke jagi mearrida maid riikabeaivi man ollu ruđa oaččut geavahit.

Riikarevisor lea eiseválddi jođiheaddji, ja válljejuvvo Riikabeaivvis.

LÁGAT MAT STIVREJIT RIIKADÁRKKISTEADDJI DOAIMMA

  • ráđđehushámit (13 kap 7-9 §§)
  • láhka (2002:1022) stáhta doaimmaid dárkkisteami birra e.e.
  • láhka (2002:1023) bagadallan Riikadárkkisteaddjái.
Helena Lindberg

Riikarevisor jođiha eiseválddi

Riikarevisor Helena Lindberg jođiha Riikadárkkisteaddji. Riikabeaivi dat nammada riikarevisora, guhte válljejuvvo 7 jahkái, ja ii sáhte ođđasit válljejuvvot. Riikarevisor mearrida mii galgá dárkkistuvvot, got dárkkisteapmi čađahuvvo ja makkár loahppabohtosat dárkkisteamis leat. Riikarevisora sorjjasmeahttunvuohta lea suddjejuvvon vuođđolágas.
Helena Lindberg, Riikarevisor

Claudia Gardberg Morner

Riikadárkkisteaddji direktevra

Riikkadárkkisteaddji direktevra lea sadjásaš riikarevisor, mii veahkeha barggus eiseválddi administratiiva jođiheamis. Riikadárkkisteaddjidirektevra sáhttá leat mielde mearrideamen jus galgá álggahit dárkkistemiid, ja maid iešráđálaččat mearridit dárkkistemiid jus gávdno bealálašvuođa várra.

Claudia Gardberg Morner, Riikkadárkkisteaddji direktevra

Uppdaterad: 31 August 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?