Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riikadárkkisteaddji doaimmat

Riikadárkkisteaddjis lea deaŧalaš doaibma go lea oassi riikabeaivvi dárkkistanfámus. Mii leat dat áidna ásahus mii sáhttá addit riikabeaivái čohkkejuvvon sorjjasmeahttun revišuvnna stáhtas.

Riikabeaivviviessu

Riikadárkkisteaddjis lea deaŧalaš funkšuvdna

Riikadárkkisteaddjis lea konstitušuvnnalaš sierrasaddji go min suokkardallat buot osiid fámugeavaheamis. Mii leat iešráđálaččat riikkabeaivvi vuolde ja sorjjasmeahttumat daid ektui gean min dárkkistit.

Riikkadárkkisteaddjis leat golbma váldo doaimma:

  • Jahkásaš revišuvdna
  • Bevttolašrevišuvdna
  • Riikkaidgaskasaš ovdánahttinovttasbargu

Riikadárkkisteaddjis dego našuvnnalaš revišuvdnaeiseváldi lea maid doaibma juohkit dieđu Riikadárkkisteaddji rollas ja doaimma birra ja maid ovddastit Ruoŧa riikkaidgaskasaš dilálašvuođain.

Go mii čađahit sihke bevttolašrevišuvnna ja jahkásaš revišuvnna sáhttit mii čađahit oktiigullevaš suokkardallama visot stáhta doaimmain. Dasa lassin mii veahkehit parlamentáralaš dárkkistanfámu čađaheami ja maid ovddidit stáhta doaimma ja demokratiija Ruoŧas ja maid riikkain gos mis lea ovdánahttinovttasbargu.

Bevttolašrevišuvdna

Bevttolašrevišuvdna dárkkista gaskavuođaid mat gusket stáhta bušehttii, čađaheami ja stáhta doaimmaid geatnegasvuođaid ja bohtosiid. Suokkardallan galgá veahkehit ovdáneami mii dahká ahte stáhtta, almmolašvuođa buorrin, ožžo bevttolaš lonohallama go guoská doaimmaide.

Jahkásaš revišuvdna

Jahkásaš revišuvdna dárkkista eiseválddiid jahkečilgehusaid ulbmiliin cealkit jus lea dahkkon njuolggadusaid mielde, jus addá vuoiggalaš gova ja jus návccat geavahuvvojit doaimma eavttuid njuolggadusaid mielde.

Riikkaidgaskasaš ovdánahttinovttasbargu

Riikkaidgaskasaš ovdánahttinovttasbargu čađahuvvo nu got riikabeaivi lea mearridan. Áigumuš lea doarjut sorjjasmeahttun ja professionála revišuvdnaorgánaid ovdáneami, leat mielde ovddideamen demokratiija ja nannemen parlamentáralaš dárkkistanfámu.

Riikadárkkisteaddji sáhttá maid váldit olggoldas revišuvdnabargguid riikkaidgaskasaš organisašuvnnaide.

Min doaimma njuolggadusat gávdnojit

  • Ráđđehushámis (13 kap 7-9 §§)
  • lágas (2002:1022) revišuvdna stáhta doaimmain e.e.
  • lágas (2002:1023) bagadus Riikadárkkisteaddjái

Uppdaterad: 16 December 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?