Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

EU-yhtheistyö

Lissabonsopimuksessa, EU:n peruslaki, tullee esile ette Riikinrevisuuni pittää tehhä yhtheistyötä Eurooppalaisen revisuunituomioistuimen kansa (ECA), joka oon EU:n institysuuni ulkopuolirevisuunile, luottamuuen hengessä ja säilytetyn riippumattomuuen kansa. Tämä yhtheistyö tehhään olletikki Kontaktikomitean kautta joka oon vapaehtonen yhistelmä jäsenmaitten riikinrevisorille jossako Ruotti oon matkassa. Aktiivi EU-työ auttaa Riikinrevisuunia ette koota ja vaihettaa tietoa ja kokemusta EU-rahoitten revisuunista ja muista EU-liittynheistä kysymyksistä.

EU:n flaku

Revisuunituomioistuimen tarkistuskäynti

Europpalainen revisuunituomioistuin tarkistaa kunka EU- rahotukset hoijethaan tarkistuskäynilä jäsenmaissa. Riikinrevisuuni tekkee yhtheistyötä revisuunituomioistuimen kansa informeeraamalla Hallituskansliata tulevista tarkistuksista ja valikoittemalla omia revisoria tarkkailioina jokka oon matkassa. Riikinrevisuuni ottaa kansa ossaa ECA:n raporteerinkista jotako vississä taphauksissa mennee käyttää kansalisitten tarkisteluitten pohjana.

Kontaktikomitea

Kontaktikomitea oon ittenhäinen, riippumaton ja epäpolittinen kokkous johonka kuuluvat puhheenjohtajat EU-jäsenmaitten korkeimista revisuuniorgaanista ja Eurooppalaisesta revisuunituomioistuimesta. Komitea toimii keskustelufuurymminä kysymyksille jokka oon yhtheisestä innostuksesta ja jokka koskevat EU:tä. Kontaktikomitea kokkointuu ylheisesti kerran vuessa.

Tässä yhtheyessä Kontaktikomitea sitoutuu ette:

  • etistää keskustelua ja yhtheistyötä revisuunissa ja relateeratussa toiminassa,
  • toeta ja kannattaa yhtheisiä mielipitheitä uusissa kysymyksissä koskevan revisuunia ja selostusvelvolisuutta,
  • antaa tukea korkeimille revisuuniorgaanille jokka oon jäsenet Kontaktikomiteassa ja korkeimille revisuuniorgaanille niissä maissa jokka kuuluvat EU:n laajentamispolitiikhaan.

Vahvistamalla yhtheistyötä jäsenitten kesken Kontaktikomitea eesauttaa tarkotuksenmukhaista ulkopuolista revisuunia ja selostusvelvolisuutta EU:ssä ja auttaa parantamhaan EU:n eonoomista hallintoa ja ohjausta kansalaisitten hyväksi.

Kontaktikomitea oon laittanu työryhmiä erikoisile EU-relateeratuile revisuunikysymyksile ja yhtheisille tarkistuksille. Työryhmän työ tuottaa tavalisuuessa ehotuksen suosituksille joistako vuosittainen kokkous pittää päättää. Se saattaa jällata kysymyksiä yhtheisestä professunellistä innostuksesta EU:n kansaliselle revisuuniorgaanile.

Riikinrevisuunin ympärysmailmavalvonta

Niin vuosittaisen revisuunin ja tehokkausrevisuunin ympärysmailmavalvonthaan kuuluu ette valvoa kehityksen yli relevantila politiikka-aluheila EU:ssä. Riikinrevisuunin kansanvälinen osasto valvoo kokohnaisvaltasia revisuunikysymyksiä olletikki yhtheistyön kautta Kontaktikomiteassa.

Riikinrevisuunin tarkistus EU-relateeratuista kysymyksistä

Riikinrevisuunin tarkistus EU-relateeratuista kysymyksistä tehhään niin raamin sisälä vuosittaisele revisuunile virastoitten vuosikertomuksista ko vuosikertomuksesta valtiolle ja Riikinrevisuunin tehokkuustarkistuksitten kautta jossako EU-perspektiivi oon eri muotoissa riippuen kysymyksistä joitako tarkistethaan.

LUE LISSÄÄ

Europpalainen revisuunituomioistuin

Kontaktikomitea

Uppdaterad: 16 December 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?