Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Meän tulokset

Meän tarkistukset pitävät eesauttaa parantamisia yhtheiskunnassa ja tehokhaampaa valtiolista toimintaa. Sen takia met piämä erittäin tärkeännä ette keskustella meän tarkistuksen tuloksesta niin niitten kansa jotako met tarkistamma ko niitten kansa jokka antavat meile tehtävän ja muitten paartitten kansa.

Tarkistusraporttia
pöyälä

Tehokkuusrevisuuni

Joka tehokkuusrevisuuni julkasthaan tarkistusraportissa jossako met esitämmä havanointia ja jätämä suositteluja tarkistetuile virastoile. Raportit jätethään valtiopäivile jokka vuorosthaan jättävät net hallitukselle käsitelttäväksi. Neljän kuukauen sisäle hallitus pittää selostaa mitä toimenpitoja net oon tehneet ja meinaavat tehhä. Valiokunta jotako se koskee käsittellee sitten kirjotusta ja lopulisesti valtiopäivät ottavat päätöksen asiassa.

Vuosittainen revisuuni

Vuosittaisessa revisuunissa met raporteeraama kahesti vuessa. Maaliskuussa met jätämä revisuuniselvitykset, niin sanotun meän arvioinin virastoitten vuorikertomuksesta, ja syyskuussa met jätämä revisorin raportin ylheisestä tarkistelusta osavuenraportista (revisorin toistus) jossako met komenteeraama osavuosiraporttia aktyellile virastoile.

Ko met revisuunin kautta arvioima ette vuosikertomus ei anna oikeuenmukhaista kuvvaa toiminasta niin vastuulinen revisori jättää, paitti revisuunikertomuksen, enämpi yksityiskohtasen selostuksen semmosesta mitä uupuu. Se tehhään kirjotetusti elikkä suulisesti raportissa viraston johtokunnale. Vaikka arviointi oon ette kertomus pääasiassa oon oikein niin siinä saattaa kuitenki olla asioita joistako sitä halvaa antaa informasuunia johtokunnale. Silloin revisori saattaa kansa tehhä suulisen elikkä kirjotetun raportin. Suuriin osa näistä raportista otethaan esile maaliskuussa ja huhtikuussa. Mutta vuosittainen revisuuni oon käynissä säänölisesti koko vuen aikana ja se tapahtuu ette raporttia jätethään johtokunnale muina tilantheina ko liittyen vuosikertomuksheen.

Uppdaterad: 16 December 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?