Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Mitä ja ketä met tarkistamma

Riikinrevisuunila oon tehtävännä ette tarkistaa valtion toimintaa. Met tutkima jos totheutetut reformit oon saahneet tarkotetun vaikutuksen, jos verorahoja oon käytetty tehokhaasti ja jos virastot oon selostanheet heän toiminasta oikeuenmukhaisella laila. Meän tulokset oon perustanna keskusteluile ja päätöksille muutoksista tärkeissä yhtheiskuntakysymyksissä, jokka vaikuttavat kansalaisia, organisasuunia ja yrityksiä.

Revisori näyttää riikin vaakunnaa klasiovessa

Riikinrevisuuni tekkee revisuunia kahessa eri muotossa – tehokkuusrevisuuni ja vuosittainen revisuuni. Meilä oon kansa maholisuus valikoittea revisoria valtiolishiin puulaakhiin ja säätihöin. Met olema kansa joskus matkassa ko tarkistethaan kansanvälisiä organisasuunia.

Tehokkuusrevisuuni

Tehokkuusrevisuuni tarkottaa ette met tarkistamma kunka tehokas valtiolinen toiminta oon. Met saatama tarkistaa valtiolisia toimia ja sitoutumisia ylheisesti ja tähtäämä olletikki olosuhtheishiin joilako oon yhtheys valtion pytjetin, totheuttamisen ja valtion toiminan tuloksen kansa. Meän fuukkys oon talouksen, resyrsinkäytön ja tavotheen saavuttamisen tarkistaminen.

Ketä met tarkistamma

 • Hallitusta, Hallituskansliata, tuomioistuimia ja niitä hallintovirastoja jokka kuuluvat hallituksen alle
 • Valtiopäivitten hallintoa ja hallituksen alasia virastoja
 • Kuninkhaalista Slottivaltiota ja Kuninkhaalisen Djurgårdenin Hallintoa
 • Valtiota aktiepuulakin muotona, jos toimintaa säätää laki
  – elikkä jotaki muuta valtionsääntöä
  – elikkä jos valtiolla, omistajanna elikkä valtiolisitten määrärahoitten elikkä sopimuksitten elikkä muula laila, oon päättävä vaikutus toiminasta.
 • Valtiota säätiön muotona, jos laki elikkä joku muu valtionsääntö säätää toimintaa
  – elikkä jos säätiö oon perustettu valtiolta elikkä yhessä valtion kansa elikkä jos valtiolinen virasto hallittee sitä

Vuosittainen revisuuni

Vuosittaisessa revisuunissa met tarkistamma ja arvioima jos valtiolisitten virastoitten vuosikertomukset oon luotettavia ja oikeita, jos kirjanpito oon oikeuenmukhainen ja jos virastot seuraavat aijankohtasia sääntöjä ja päätöksiä. Riikinrevisuuni tarkistaa joka vuosi suunile 240 vuosikertomusta.

Ketä met tarkistamma

 • Valtiota
 • Hallituskansliata ja niitä hallintovirastoja jokka kuuluvat hallituksen alle, paitti AP-fontia
 • Valtiopäivähallintoa, Valtiopäivitten oikeusasianhenkilö, Riikinpankkoa ja Säätiötä Riikinpankon Juhlafonti
 • Kuninkhaalista Slottivaltiota ja Kuninkhaalisen Djurgårdenin Hallintoa

Nimitysrevisuuni

Riikinrevisuunila oon kansa maholisuus valikoittea revisoria puulaakhiin ja säätiöihiin joitako valtio omistaa vähhiinthääns 50 prosenttia, niin sanottu nimitysrevisuuni. Riikinrevisuuni pittää tehokkuusrevisuunia ja nimitysrevisuunia kahtena kompleteeraavanna tapana ette tarkistaa toimintaa valtiolisissa puulaakissa ja säätiöissä.

Revisuuni kansanvälisistä organisasuunista

Riikinrevisuuni saattaa tehhä ulkopuolista revisuunia kansanvälisistä organisasuuista joissako Ruotti oon jäsen. Meilä oon maholisuus olla matkassa kansanvälisessä revisuunissa niin säänölisennä elikkä kiertävännä tehtävännä elikkä ette met voitama hankinan.

Uppdaterad: 16 December 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?