Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riikinrevisuunin tehtävät

Riikinrevisuuni oon osa valtiopäivitten tarkistusvallasta ja täyttää tärkeän tarkotuksen. Met olema ainua aktööri joka saattaa antaa valtiopäivile kootun riippumattoman revisuunin valtiosta.

Valtiopäiväntalo

Riikinrevisuuni täyttää tärkeän tarkotuksen

Riikinrevisuunila oon konstitysunelli erikoisasento koska met tarkistamma koko sarjan vallankäyttämisestä. Met olema ittenhäiset valtiopäivitten alla ja riippumattomat niitten suhtheessa joitako met reviteeraama.

Riikinrevisuunila oon kolme pääasialista tehtävvää:

  • Vuosittainen revisuuni
  • Tehokkuusrevisuuni
  • Kansanvälinen kehitysyhtheistyö

Riikinrevisuunila oon kansa tehtävännä ette kansalisenna revisuuniorgaanina jakkaa tietoa Riikinrevisuunin rollista ja toiminasta ja ette eustaa Ruottia kansanvälisissä yhtheyksissä.

Koska met tehemä niin tehokkuusrevisuunia ko vuosittaisia revisuunia met saatama tehhä yhtenhäisen tarkistuksen koko valtiolisesta toiminasta. Sitä paitti met eesautama parlamentaarisen tarkistusvallan suorittamisheen ja valtiolisen toiminan kehityksheen ja temokratiihiin niin Ruottissa ko maissa joissako meilä oon kehitysyhtheistyö.

Tehokkuusrevisuuni

Tehokkuusrevisuuni tarkistaa olosuhtheita jokka koskevat valtion pytjettiä, totheuttamista ja valtiolisen toiminan sitoutumisia ja tuloksia. Tarkistus pittää eesauttaa kehityksheen joka tekkee ette valtio, ylheisön etun hyväksi, saapii tehokhaan vaihton heän toimista.

Vuosittainen revisuuni

Vuosittainen revisuuni tarkistaa virastoitten vuosikertomuksia tarkotuksessa ette ilmottaa jos se oon tehty jällaavitten säätänöitten mukhaan, jos se antaa oikean kuvan ja jos resyrsiä oon käytetty jällaavitten ehoitten ja säätänöitten mukhaan.

Kansanvälinen kehitysyhtheistyö

Kansanvälistä kehitysyhtheistyötä totheutethaan sen mukhaan mitä valtiopäivät oon päättänheet. Tarkotus oon ette tukea kehitystä riippumattomista professunellistä revisuunilaitoksista, tuottaa temokratiin kehityksheen ja vahvistaa parlamentitten kontrollivaltaa.

Riikinrevisuuni saattaa kansa ottaa tehtäväksi ette olla ulkopuolinen revisori kansanvälisissä organisasuunissa.

Meän tehtävvää säätää

  • hallitusmuoto (13 kap 7-9 §§)
  • laki (2002:1022) valtiolisen toiminan revisuunista jnp.
  • laki (2002:1023) ohjeila Riikinrevisuunile

Uppdaterad: 16 December 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?