Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Valvonta ja laatuvarmistus

Riikinrevisuunin toimintaa tarkistethaan erilä laila valvonan ja laatuvarmistuksen kautta. Ulkopuoliset aktöörit tarkistavat meitä eri säänöstöitten ja stantartitten perustheela, ko meilä ittelä taas oon sisäset rytinit laatuvarmistukselle.

Riikinrevisuunila oon peruslakisuojattu riippumattomuus mikä jällaa semmosta mitä pittää tarkistaa ja mitä metutia met käytämä. Mutta virastonna met häymä seurata sitä säänöstöä joka ylheisesti jällaa virastoile, esimerkiksi mikä jällaa julkisuutta ja sekretessiä. Riikinrevisuuni kuuluu Valtiopäivitten oikeusasianhenkilön valvonthaan (JO).

Trekronor klasiovessa

Valtiopäivät oon meän päälikkö

Vuosikertomus

Valtiopäivät oon ekonoomisesti vastuuliset Riikinrevisuunista. Se tarkottaa muun muassa ette met meän vuosikertomuksessa valtiopäivile piämä selostaa meän toiminasta ja niistä varoista joitako met hallittemma.

Riikinrevisuuni jättää vuosittaisen raportin valtiopäivile

Tärkeimät havanoinit tehokkuusrevisuunin ja vuosittaisen revisuunin tarkistuksesta koothaan yhtheen raporthiin joka jätethään valtiopäivile joka vuosi. Finansivaliokunta valmistaa sen ja ottaa esile mietinön jostako valtiopäivät päättävät. Yhessä meän tarkistussuunittelun kansa vuosittainen raportti antaa yhtenhäisen kuvan tarkistustoiminasta.

Aukea kuulustelu valtiopäivilä

Finansivaliokunta kuttuu joka vuosi riikinrevisorin aukehaan kuulustelhuun valtiopäivilä riikinrevisuunin tarkistelusta. Aukea kuulustelu oon osa valtiopäivitten vuosittaisen raportin valmistelusta ja maholisuus revisorille ette kertoa valtiopäivitten eustajille mitä met olema huomanheet ja mihinkä meän tarkistus oon johtanu.

Sisänen revisuuni

Riikinrevisuunissa pittää kansa lain mukhaan olla sisänen ohjaus ja kontrolli joka toimii luotettavasti. Sisänen revisuuni virastolla pittää tarkistaa jos johtokunnan sisänen ohjaus ja kontrolli oon muotostettu hyvälä laila.

Parlamentaarisia tutkimuksia Riikinrevisuunista

Valtiopäivät pitävät tarkistaa meän organisasuunia ja toimintaa laittamalla parlamentaarisia tutkimuksia. Semmosia oon tapahtunnu kolmena kertana jälkhiin ko Riikinrevisuuni perustethiin 2003.

Huhtikuu 2007

Valtiopäiväjohtokunta kuttu parlamentaarisheen tutkimuksheen jollako oli tehtävännä ette seurata ylös Riikinrevisuunireformia joka tehthiin 2003. Tutkimus sisälsi muun muassa meän johtokuntaa, ohjausta ja tehokkuustarkistuksitten hantteerausta.

Marraskuu 2016

Valtiopäivät päätit tehhä uuen parlamentaarisen tutkimuksen ette tehhä ylheiskatshauksen joka muun muassa käsitteli riikinrevisoria, valtiopäivitten ja Riikinrevisuunin suhtheita, tehokkuusrevisuunia ja vissiä suhtheita Riikinrevisuunissa. Tutkimus lopetethiin 2018.

Joulukuu 2018

Valtiopäiväjohtokunta päätti kuttua parlamentaarisen komitean jollako oli tehtävännä ette puoluettomasti tutkia Riikinrevisuunin johtokuntastryktyyriä. Komitea anto loppuraportin 2019.

Laatuvarmistelu

Met laatuvarmistamma tarkistustoimintaa niin vuosittaisessa ko tehokkuusrevisuunissa omala alotheela. Vuosittaista tarkistelua tarkistaa sitä paitti ulkopuolinen aktööri.

Uppdaterad: 16 December 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?