Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Internacionalno razvojno saradnja

O sebepi sose i Državaki revizorsko služba isila internacionalno razvojno saradnja (IU) tano te podržini o razvoj ando nezavisna profesionalna revizorska službe, te bajrari o demokratsko razvoj hem te zorjari e parlamentarno kontrolno moć ko but thana ko sveto. Akana isimen projektija ki Afrika, ki jugoistočno Evropa hem ki Azija.

Start ki razvojno saradnja

Ki razvojno saradnja čera buti ko projektija ko but vaktesi saradnja kuri isi sar cilj te podržninen pe o institucionalna hem profesionalna kapacitetija ko amare partnerenge institucije. O start, kotar počini pe i buti tani te da podrška e reformendže hem strategijendže kola zorjačerena o bajrovibe amare partnerenge institucije. O opšto cilj ko amare projektija tano te pomožina te osigurini pe o revizorska službe te šaj te čeren buti premalo internacionalna standardija (ISSAI).

Ko amare projektija saradnje obično khuvela aktivnosti kola isiljen veza te ovel efikasno proces ki revizija, te zorjačeri pe i kompetencija te pisinen pe loke ama kvalitetna revizorska izveštaija hem te čerel pe kvalitetno odnos maškaro zaintresime strane. O primerija ko akija saradnja tani podrška te primeninen pe o internacionalna standardija ki revizija prekalo obuka hem praksa.

Obično angažujina disaven andi amari organizacija ko disave ando akala projektija ja ovena kotor kotar državako tim sar okola kola haljovena i tema. Akala timija isiljen posebno odgovornost te planirinen, te den buti hem čeren odova soj tano ko projekat. Isimen hem bučake grupe kola čerena ko disave teme hem othe vačerena ando iskustvija, koordinacija hem ando razvojna metode.

Jekh kotor ki razvojno saradnja tano so amen isimen buti hem sar spoljno revizor ko internacionalna organizacije kola isiljen razvojno mandati.

E Državaki revizorsko služba isila strategija e internacionalno razvojno saradnjače. Oj čhivela ciljija hem fokus ki buti hem dikhela soj tano o prioriteti ki buti ko 2021-2024.

Revizija o internacionalna organizacije

E Državaki revizorsko služba isila mandati te ljel o buča sar spoljno revizor ko internacionalna organizacije, sar soj tane službe ko UN a aver organizacije sarađujibase ko kola tani i Švedska član. Sar spoljno revizor najangluni buti tani te dikha e beršeso izveštaj ando odija organizacija, a podijekhvar da lji i buti čerela pe ko efikasno hem delotvorno način.

E Državaki revizorsko služba ando 2020. berš čerela jekh aktivno buti te ljel pobuter buča sar spoljno revizor ko internacionalna organizacije kola isiljen razvojno mandati, o organizacije kola čerena buti koja tani ko sklad e internacionalna kriterijumencar te dobini pe razvojno pomožibe.

Jekh baro kotor andi pomoć andi Švedska bičhalji pe prekalo multilateralna organizacije, a e Švedskače tano bitno odova so bičhalji pe te ovel transparentno, efikasno hem te koristini pe kuri planirimo. E Državaki revizorsko služba šaj te utičini ko akava adžahar so ka ljel i buti sar spoljno revizor hem proverini o internacionalna organizacije.

Cilj hem o finansiribe

Amari buti finansirini pe prekalo jekh budžet kotar Parlamenti ando 50 milionija krune ko berš. Odova valjani te koristini pe ki internacionalno razvojno saradnja te šaj te pheren pe o ciljija hem premalo pravac koja isila i švedsko globano razvojno politika.

E Državaki revizorsko služba isila sar cilj te zorjačeri o nacionalna revizorska službe hem oljengi sposobnost te čeren revizija ko sklad e internacionalna standardencar.

Rezultati

Svako štarto berš e Državaki revizorsko služba bičhalji izveštaj ko Parlament ando rezultatija andi internacionalno razvojno saradnja, kuri o države ko razvoj dena pi podrška te šaj te zorjačeren pi sposobnost te čeren revizije ama hem te zorjačeren i parlamentarno kontrolno moć ano pe države. Ko najnevo izveštaj ando berša 2015-2018., mothovi pe ando rezultatija, kola tane kotar spoljna procene ama hem kotar lična procene.

Uppdaterad: 31 August 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?