Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

EU-yhteistyö

EU:n perussopimuksessa eli Lissabonin sopimuksessa mainitaan, että kansallisen tilintarkastuselimen on toimittava EU:n ulkoisten tarkastusten toimielimen eli Euroopan tilintarkastustuomioistuimen (ECA) kanssa luottamuksellisessa yhteistyössä riippumattomuutensa säilyttäen. Tämä yhteistyö tapahtuu ensisijaisesti yhteyskomitean kautta. Se on jäsenmaiden tilintarkastusvirastojen pääjohtajien vapaaehtoinen yhdistys, johon Ruotsi kuuluu. Aktiivinen EU-työ auttaa Ruotsin valtiontalouden tarkastusvirastoa saamaan ja vaihtamaan tietoja ja kokemuksia EU-varojen tarkastuksesta ja muista EU:hun liittyvistä asioista.

EU:n lippu

Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuskäynnit

Euroopan tilintarkastustuomioistuin tarkastaa, miten EU-varoja hallinnoidaan tekemällä jäsenvaltioissa tarkastuskäyntejä. Ruotsin valtiontalouden tarkastusvirasto tekee yhteistyötä tilintarkastustuomioistuimen kanssa ilmoittamalla valtioneuvoston kanslialle tulevista tarkastuksista ja nimittämällä omia tilintarkastajia tarkkailijoiksi käynneille. Ruotsin valtiontalouden tarkastusvirasto osallistuu myös ECA:n raportteihin, joita voidaan joissakin tapauksissa käyttää kansallisten tarkastusten pohjana.

Yhteyskomitea

Yhteyskomitea on itsenäinen, riippumaton ja epäpoliittinen elin, joka koostuu EU-jäsenvaltioiden ylimpien tarkastuselinten ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen puheenjohtajista. Komitea toimii keskustelufoorumina yhteistä etua koskevissa, EU:hun liittyvissä asioissa. Yhteyskomitea kokoontuu yleensä kerran vuodessa.

Tässä yhteydessä yhteyskomitea sitoutuu:

  • edistämään vuoropuhelua ja yhteistyötä tarkastuksissa ja niihin liittyvässä toiminnassa,
  • määrittämään ja tukemaan yhteisiä kantoja uusissa kysymyksissä, jotka liittyvät tarkastuksiin ja tilivelvollisuuteen,
  • antaa tukea ylemmille tarkastuselimille, jotka ovat yhteyskomitean jäseniä sekä ylemmille tarkastuselimille maissa, jotka kuuluvat EU:n laajentumispolitiikan piiriin.

Vahvistamalla jäseniensä välistä yhteistyötä yhteyskomitea edistää tarkoituksenmukaista ulkoista tarkastusta ja tilivelvollisuutta EU:ssa sekä auttaa parantamaan EU:n taloudellista hallintoa ja johtoa kansalaisten hyödyksi.

Yhteyskomitea on muodostanut työryhmiä tiettyjen EU:hun liittyvien tilintarkastusasioiden ja yhteisten tarkastusten osalta. Työryhmien työ johtaa tavallisesti suositusluonnoksiin, joihin vuosittaisessa kokouksessa on otettava kantaa. Nämä saattavat koskea EU:n kansallisten tarkastusviranomaisten yhteiseen ammatilliseen etuun liittyviä asioita.

Ruotsin valtiontalouden tarkastusviraston strateginen valvonta

Sekä vuosittaisen tarkastuksen että toiminnantarkastuksen strategiseen valvontaan kuuluu asianmukaisten poliittisten alueiden valvonta EU:ssa. Ruotsin valtiontalouden tarkastusviraston kansainvälinen osasto valvoo yleisiä tarkastusasioita etupäässä yhteyskomitean kanssa tehtävän yhteistyön kautta.

EU:hun liittyvien kysymysten tarkastus Ruotsin valtiontalouden tarkastusvirastossa

Ruotsin valtiontalouden tarkastusvirasto tarkastaa EU:hun liittyviä kysymyksiä sekä viranomaisten tilinpäätösten vuosittaisen tarkastuksen että valtion tilinpäätöksen tarkastuksen puitteissa sekä Ruotsin valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastusten kautta, jossa EU-näkökulma ilmenee eri tavoin riippuen tarkastettavista asioista.

LUE LISÄÄ

Euroopan tilintarkastustuomioistuin

Yhteyskomitea

Uppdaterad: 16 joulukuuta 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?