Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Kansainvälinen kehitysyhteistyö

Ruotsin valtiontalouden tarkastusviraston kansainvälisen kehitysyhteistyön tarkoituksena on tukea riippumattomien ammattimaisten tarkastusviranomaisten kehitystä, edistää demokraattista kehitystä ja vahvistaa parlamentin valvontavaltaa eri puolilla maailmaa. Meillä on nykyisellään hankkeita Afrikassa, Kaakkois-Euroopassa ja Aasiassa.

Kehitysyhteistyön lähtökohdat

Työskentelemme kehitysyhteistyössä pitkäaikaisten yhteistyöhankkeiden parissa tukeaksemme kumppanilaitostemme institutionaalisten ja ammatillisten valmiuksien kehittämistä. Lähtökohtamme on tukea uudistuksia ja strategioita, jotka ohjaavat kumppanilaitostemme kehitystä. Hankkeidemme yleisenä tavoitteena on myötävaikuttaa siihen, että tukemamme tarkastusviranomaiset voisivat toimia ja työskennellä kansainvälisten tarkastusstandardien mukaisesti (ISSAI).

Yhteistyöhankkeemme kattavat yleensä toimet, jotka liittyvät tehokkaaseen tarkastusprosessiin, käyttäjäystävällisten ja laadukkaiden tarkastuskertomusten laatimisen kehittämiseen sekä laadukkaiden suhteiden luomiseen sidosryhmien kanssa. Esimerkki hanketoiminnasta on tukea kansainvälisten tarkastusstandardien käyttöönottoa valmennuksen ja käytännön ohjeiden kautta.

Yleensä työhön osallistuu työntekijöitä Ruotsin valtiontalouden tarkastusviraston eri osista. He toimivat erityisessä hanke- tai maatiimissä lyhytaikaisasiantuntijoina. Näillä työryhmillä on erityisvastuu suunnitella, miehittää ja toteuttaa hanketoimet. Meillä on myös aihekohtaisia työryhmiä kokemusten jakamista, koordinointia sekä menetelmien kehittämistä varten.

Osa kehitysyhteistyötä on myös, että Ruotsin valtiontalouden tarkastusvirasto suorittaa toimeksiantoja ulkoisena tilintarkastajana kansainvälisissä organisaatioissa, joille on annettu kehittämistehtävä.

Ruotsin valtiontalouden tarkastusvirastolla on strategia koskien kansainvälistä kehitysyhteistyötä. Siinä ilmoitetaan työn tavoitteet ja lähestymistapa sekä määritellään toiminnan painopistealueet vuosille 2021–2024.

Kansainvälisten organisaatioiden tarkastus

Ruotsin valtiontalouden tarkastusvirastolla on valtuudet ottaa vastaan toimeksiantoja ulkoisena tilintarkastajana kansainvälisissä järjestöissä kuten YK-elimissä tai muissa yhteistyöorganisaatioissa, joiden jäsen Ruotsi on. Ulkoisena tilintarkastajana Ruotsin valtiontalouden tarkastusvirasto tarkastaa ensisijaisesti organisaation tilinpäätöksen ja joskus myös sen, harjoitetaanko toimintaa tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti.

Ruotsin valtiontalouden tarkastusvirasto on pyrkinyt vuodesta 2020 ottamaan aktiivisesti vastaan useampia toimeksiantoja ulkoisena tilintarkastajana kansainvälisissä järjestöissä, joille on annettu kehittämistehtävä eli organisaatioissa, jotka harjoittavat toimintaa, joka täyttää avunantoja koskevat kansainväliset kriteerit.

Suuri osa Ruotsin antamasta avusta kanavoidaan monenvälisten organisaatioiden kautta ja Ruotsille on tärkeää, että resursseja käytetään avoimesti, tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Ruotsin valtiontalouden tarkastusvirasto voi auttaa tässä ottamalla vastaan toimeksiantoja ulkoisena tilintarkastajana ja tarkastaa kansainvälisten organisaatioiden toimintaa.

Tavoitteet ja rahoitus

Toimintaa rahoitetaan valtiopäivien osoittamien määrärahojen avulla. Määrärahan suuruus on 50 miljoonaa Ruotsin kruunua vuodessa. Varoja tulee käyttää kansainväliseen kehitysyhteistyöhön Ruotsin yleismaailmalliseen kestävään kehitykseen tähtäävän politiikan tavoitteiden ja lähestymistavan mukaisesti.

Ruotsin valtiontalouden tarkastusviraston tavoitteena on edistää kansallisten tarkastusviranomaisten kykyä suorittaa tarkastuksia kansainvälisten standardien mukaisesti.

Kehitysyhteistyön tulokset

Ruotsin valtiontalouden tarkastusvirasto raportoi neljän vuoden välein valtiopäiville kansainvälisen kehitysyhteistyönsä tuloksista. Kansainvälisessä kehitysyhteistyössä kehitysmaita autetaan kehittämään kykyään suorittaa tarkastuksia sekä vahvistetaan kansallisten parlamenttien valvontavaltaa. Tuoreimmassa raportissa, joka kattaa vuodet 2015–2018, esitetään saavutetut tulokset pääasiallisesti ulkoisten arviointien, mutta myös omien arvioiden pohjalta.

Uppdaterad: 31 elokuuta 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?