Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Mitä ja keitä tarkastamme

Ruotsin valtiontalouden tarkastusviraston tehtävänä on tarkastaa valtion toimintaa. Tarkastamme, onko toteutetuilla uudistuksilla toivottu teho, onko verorahoja käytetty tehokkaasti sekä ovatko viranomaiset raportoineet toiminnastaan asianmukaisesti. Tarkastustemme tulokset toimivat pohjana keskusteluille ja päätöksille koskien tärkeitä yhteiskunnallisia asioita, jotka vaikuttavat kansalaisiin, organisaatioihin ja yrityksiin.

Tilintarkastaja osoittaa lasiovessa olevaa vaakunaa

Ruotsin valtiontalouden tarkastusvirasto suorittaa kahdenlaisia tarkastuksia: tuloksellisuustarkastuksia ja vuosittaisia tilintarkastuksia. Meillä on myös mahdollisuus nimittää tilintarkastajia valtion omistuksessa olevissa yhtiöissä ja säätiöissä. Osallistumme toisinaan myös kansainvälisten organisaatioiden tarkastukseen.

Tuloksellisuustarkastus

Tuloksellisuustarkastus merkitsee, että tarkastamme, miten tehokasta valtion toiminta on. Voimme tarkastaa valtion toimia ja sitoumuksia yleisesti ottaen, ja kohdistamme ennen kaikkea toimemme valtion talousarvioon, täytäntöönpanoon sekä valtion toiminnan tuloksiin liittyviin seikkoihin. Keskitymme tarkastamaan taloudenhoitoa, resurssien käyttöä ja tavoitteiden saavuttamista.

Keitä tarkastamme

 • Hallitusta, valtioneuvoston kansliaa, tuomioistuimia sekä hallituksen alaisuudessa toimivia hallintoviranomaisia
 • Valtiopäivien hallintoa ja valtiopäivien alaisuudessa toimivia viranomaisia
 • Kuninkaanlinnaa ja kuninkaallisen Djurgårdenin hallintoa
 • Valtion toimintaa osakeyhtiöiden muodossa, jos toiminnasta on säädetty laissa
  – tai jollakin muulla hallinnollisella määräyksellä
  – tai jos valtiolla on määräysvalta tominnassa omistajana tai valtion määrärahojen kartuttamisen tai sopimuksen tai muun järjestelyn kautta
 • Valtion toimintaa säätiöiden muodossa, jos toiminnasta on säädetty laissa tai muussa asetuksessa
  – tai jos säätiö on muodostettu valtion toimesta tai yhdessä valtion kanssa tai jos valtion viranomainen hallinnoi sitä

Vuosittainen tilintarkastus

Vuosittaisessa tilintarkastuksessa tarkastamme ja arvioimme, ovatko valtion viranomaisten tilinpäätökset luotettavia ja asianmukaisia, ovatko tilit todenperäiset ja noudattavatko viranomaiset nykyisiä sääntöjä ja päätöksiä. Ruotsin valtiontalouden tarkastusvirasto tarkastaa vuosittain liki 240 tilinpäätöstä.

Keitä tarkastamme

 • Valtiota
 • Valtioneuvoston kansliaa ja hallituksen alaisuudessa toimivia hallintoviranomaisia pois lukien yleiset eläkerahastot
 • Valtiopäivien hallintoa, valtiopäivien oikeusasiamiehiä, Ruotsin keskuspankkia ja keskuspankin juhlarahaston säätiötä
 • Kuninkaanlinnaa ja kuninkaallisen Djurgårdenin hallintoa.

Tarkastajien nimitys

Ruotsin valtiontalouden tarkastusvirastolla on myös mahdollisuus nimittää tilintarkastajia yhtiöissä ja säätiöissä, jotka ovat vähintään 50-prosenttisesti valtion omistuksessa. Ruotsin valtiontalouden tarkastusvirasto pitää toiminnantarkastusta ja tilintarkastajien nimitystä kahtena täydentävänä tapana tarkastaa valtion yhtiöiden ja säätiöiden toimintaa.

Kansainvälisten järjestöjen tarkastus

Ruotsin valtiontalouden tarkastusvirasto voi toimia ulkoisena tilintarkastajana kansainvälisissä organisaatioissa, joiden jäsen Ruotsi on. Meillä on mahdollisuus osallistua kansainväliseen tarkastukseen joko jatkuvissa tai kiertävissä toimeksiannoissa tai tarjouskilpailun voittamisen kautta.

Uppdaterad: 16 joulukuuta 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?