Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Äldre arbetslösa

Riksrevisionen förbereder en granskning av äldre arbetslösas incitament för arbete, och Arbetsförmedlingens strategiska arbete för gruppen.

Det finns indikationer på att äldre arbetslösa personer möter särskilt stora utmaningar på arbetsmarknaden, vilket kan leda till att de väljer eller tvingas att lämna arbetskraften för gott. I förlängningen kan det innebära att målen om ett längre arbetsliv blir svåra att nå och att finansieringen av välfärden försvåras.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 06 december 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?