Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Anslag 2:4 Krisberedskap

Riksrevisionen förbereder en granskning av det statliga budgetanslaget 2:4 Krisberedskap.

Samhällets beredskap och förmåga att hantera allvarliga kriser sköts och finansieras i huvudsak inom ramarna för myndigheternas och berörda aktörers ordinarie verksamhet. Dessutom finansieras ett antal åtgärder med det statliga budgetanslaget 2:4 Krisberedskap, som årligen består av cirka 1,3 miljarder kronor. Riksrevisionen avser att granska om anslag 2:4 effektivt stärker samhällets samlade beredskap och förmåga att hantera allvarliga kriser och deras konsekvenser.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 22 augusti 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?