Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

AP-fondernas hållbarhetsarbete

Riksrevisionen förbereder en granskning av AP-fondernas hållbarhetsarbete.

De sex AP-fonderna är statliga myndigheter som sammanlagt förvaltar runt 2 000 miljarder kronor i pensionskapital. Det övergripande målet är en långsiktigt hög avkastning. Riksdag och regering har uttryckt att AP-fonderna förutom detta också ska bedriva ett kvalitativt hållbarhetsarbete. Riksrevisionen avser att granska om AP-fonderna har tagit tillräcklig hänsyn till hållbarhet i sin förvaltning.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 12 februari 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?