Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Arbetet för att minska onödig administration inom staten

Riksrevisionen förbereder en granskning av arbetet för att minska onödig administration inom staten.

Det finns en ambition att öka effektiviteten inom de statliga myndigheterna genom att minska administrationen och därigenom skapa mer utrymme för kärnverksamhet. Det saknas dock en heltäckande bild av hur kostnaden för administration har utvecklats över tid. Det är också av stor vikt att sådana neddragningar inte försämrar kärnverksamhetens kvalitet, rättssäkerhet och effektivitet. Riksrevisionen avser därför att granska om regeringens åtgärder för att minska administrationen inom myndigheterna är väl avvägda.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 17 september 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?